Jak uzavřít manželskou smlouvu po svatbě

Jak uzavřít manželskou smlouvu po svatbě

Po týdnu manželství přišel šok. „Nejste oddáni!“ vzkázala matrika. (Smět 2019).

Anonim

Manželská smlouva je písemná smlouva mezi manželi, ve které jsou uvedeny všechny podmínky pro získání, užívání a rozdělení majetku, jakož i další aspekty společného života.

Pokyn

1

V současné době stále více a více lidí uzavírá manželské smlouvy, aby se vyhnuly zbytečným konfliktům při rozdělení majetku. Koneckonců, právě v průběhu rozvodu se lidé nedávno zavřeli do nepřátel krve. Manželská smlouva může být uzavřena ještě před svatbou nebo kdykoli v manželství. V prvním případě se stává platným okamžitě po registraci u rejstříkového úřadu a v druhém, po notářském zápisu.

2

K uzavření manželské smlouvy je nutná přítomnost obou manželů. Samotná smlouva musí být ověřena notářem, protože bez této certifikace se nepovažuje za právní dokument a nemá právní moc.

3

Před vypracováním manželské smlouvy byste měli pečlivě zvážit všechny body nebo se poradit s dobrým právníkem v této věci.

4

V samotné smlouvě jsou specifikovány všechny podmínky pro nakládání s majetkem, jak společně získaným, tak osobním. Zákonem, bez uzavření smluv, je veškerý majetek před svatbou osobní majetek každého z manželů a to, co bylo získáno během manželství, je společně získáno a rozděleno v případě rozvodu na polovinu.

5

V manželské smlouvě je možné zaregistrovat vlastnictví akcií s uvedením akcií pro každého z manželů a můžete také provést osobní, tj. zajistěte to někomu. Pokud v době uzavření smlouvy neexistuje společný majetek, pak po jeho akvizici můžete přidat další položku.

6

Také je třeba se zaměřit na osobní předměty - drahé oblečení, šperky, domácí spotřebiče atd. Podle zákona je majitel divorce, a nikoli ten, kdo ji použil. Ve smlouvě můžete zaznamenat místo, kde je třeba uvést, kdo vlastní tuto nebo tu položku.

7

Smlouva o manželství může stanovit výši morálních škod na velezradu, velezradu, fyzické zneužívání atd. V tomto případě je poškozenému vyplacena náhrada v určité výši.

8

Po vyplnění všech ustanovení manželské smlouvy je podpis obou manželů povinný, stejně jako osvědčení notáře. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou dány manželům a jedna zůstává u notáře. V případě přidání položek k němu se manželé znovu odvolávají na stejného notáře.

Dávejte pozor

Placení morální škody lze napadnout u soudu, protože Podle zákona by podmínky manželské smlouvy neměly zhoršovat finanční situaci kterékoli ze stran.

Dobrá rada

V manželské smlouvě můžete specifikovat podmínky pro výchovu dětí a jejich zachování v případě rozvodu.